https://fapfapfaphub.com/ hot latina fucks random dick.
Pevnost Sisteron. Foto: Radek David

Sisteron: Město a pevnost na řece Durance (Francie, Provence)

Přijíždějícím po silnici E 712 z Grenoblu, se po 135 kilometrech otevírá nádherné údolí řeky Durance se vstupní branou, nebo také klíčem do Provence, městem Sisteron, nad nímž drží stráž na mohutném skalním masívu vybudovaná pevnost.

První, co již z dálky připoutá váš zrak, jsou dva bizarní skalní útvary po obou březích řeky Durance, kolem nichž bylo vybudováno město Sisteron. Strategická soutěska tu byla obydlena už před čtyřmi tisíci lety ligurskými kmeny. Archeologické nálezy potvrdily také přítomnost Římanů, od 6. století tudy procházela historická obchodní stezka z Itálie až k deltě řeky Rhony.

Část města na levém břehu řeky Durance

Sisteron byl od 5. století sídelním místem biskupů a následující čtyři století trpěl nájezdy národů pustošících Provence. Od roku 1483 je město připojeno k francouzské koruně. Náboženské války, trvající 40 let (1560 – 1600), zanechaly město v troskách a vyrabované. Zničení nezůstaly uchráněny ani nejkrásnější památky. Následující desetiletí město procitá a dostává spolu s citadelou, která je poté králem Jiřím IV. považována za největší pevnost království, novou podobu.

Při cestě z Elby do Paříže, v březnu roku 1815, vedly městem i kroky samotného Napoleona. Jeho návštěva byla sledována s obavami, neboť Sisteron neupustil od monarchie. Obavy sdílel i Napoleon. Nakonec přece jen v klidu poobědval v hostinci Bras d’Or a pokračoval s vojskem dál ve své cestě.

Další pohromou pro Sisteron byl konec 2. světové války, kdy se do bombardování města pustilo anglo – americké letectvo. Útok nepřežila stovka lidí, pětina domů ve městě a část pevnosti, která sloužila jako vězení pro německé zajatce.

V areálu pevnosti Sisteron.

Pevnost (citadela) Sisteron

Byla vystavěna hrabaty z Forcalquier už v 11. století a průběžně přestavována v rozmezí 13. až 16. století. Na její přestavbě se podílel také hlavní architekt na dvoře Ludvíka XIV., Sébastien Le Prestre de Vauban.

Centrální část pevnosti Sisteron

Dnešní podoba této velkolepé stavby je identická s tou před 2. světovou válkou. Během prohlídky teprve odhalíte a budete obdivovat její rozlehlost, důmyslnost a mohutnost. V pokladně obdržíte leták s mapkou, podle které se budete v pevnosti velice dobře orientovat. Prohlídku je tedy možné zvolit individuálně bez průvodce.

Začneme v malém muzeu věnovaném historii pevnosti, druhá místnost muzea je věnována Napoleonovi a mapuje jeho cestu od přistání v Golfe – Juan po příchod do Lyonu. Pak podle plánku procházíme z nádvoří do nádvoří, všechny prostory citadely jsou přístupné. Během prohlídkové trasy se nám na všechny strany otevírají parádní výhledy.

Kostelík Notre-Dame-du Chateau

V centru na vrcholu pevnosti stojí kostelík Notre-Dame-du Chateau, navštívit můžete také pozorovatelnu La Guérité du diable, krásné výhledy se nabízí z výchozů na severní a východní straně pevnosti. V sousedství kostelíku stojí mohutný donjon, jenž sloužil jako vězení. Nahlédnout tu můžete do cely, kde byl v roce 1639 vězněn Jan II. Kazimír, budoucí král Polska.

Velkou pozoruhodností je podzemní schodiště. Do skály tu bylo v letech 1840 až 1845 vytesáno 258 schodů. Schodiště mělo propojovat pevnost se severní městskou branou Porte du Dauphiné, která byla zničena během bombardování v roce 1944.
V roce 1928 byl v prostorách citadely postaven amfiteátr. V něm se každé léto konají divadelní a hudební slavnosti pod širým nebem – Nuits de la Citadelle.

Výhled z pozorovatelny La Guérité du diable na severní část pevnosti a soutok řek Durance (vpravo) a Buech.

Pamětihodnosti města Sisteron

Dnešní město květin se, kromě citadely, může pochlubit několika památkami. Bohužel díky pustošení v minulosti přišlo o mnoho velice cenných pamětihodností, zejména z dob Říma. Z těch dochovaných doporučuji navštívit zachovalé věže městského opevnění. Mohutné hradby chránily město od 14. století.

Město s katedrálou Notre-Dame et Saint-Thyrse

Velice zajímavá je procházka starým městem mezi domy s typickými zvlněnými střechami a zbytky románských fasád. Cestou narazíte na četné vodní fontány. Za prohlídku rozhodně stojí také katedrála Notre-Dame et Saint-Thyrse, mistrovské dílo z 12. Století.

V části města ležící na druhém (levém) břehu řeky Durance pak nacházíme bývalý Dominikánský klášter Saint-Dominique, postavený v roce 1248, jemuž dominuje elegantní románská zvonice. Nedaleko kláštera stojí starobylý farní kostel Saint-Marcele z 12. století, jehož apsida je vyzdobena freskou ze 17. století. V letech 1984 a 2002 byl kostel kompletně zrestaurován.

Část města na levém břehu Durance

V Sisteronu můžete také navštívit čtyři muzea. Muzeum Terre et Temps (Země a času) sídlí v kapli bývalého ženského kláštera ze 17. století.
Muzeum Vieux Sisteron (starého Sisteronu) nabízí zajímavé archeologické sbírky a ukázky místních zvyklostí. Část expozice je věnována i galorománskému období, kdy městem procházela obchodní stezka z Itálie. Další dvě muzea jsou věnována skautství (Musée scout) a zemědělství (Eco Musée).

Sisteron leží v departementu Alpes-de-Haute-Provence (region: Provence-Alpes-Cote d’Azur), má 8 tisíc obyvatel a leží vzdáleno 135 km od Grenoblu a stejný počet kilometrů od Marseille, 180 km je do Nice. Po třista dnů v roce tu panuje slunečné počasí. Každou středu a sobotu dopoledne se ve městě konají tradiční trhy.

Řeka Durance

Řeka Durrance a amfiteátr postavený v pevnosti

Pramení v nadmořské výšce přes 2300 metrů na východním svahu hory Sommet des AngesKottických Alpách. Z původně jižního směru se postupně stáčí na západ a v úseku středního toku se klikatí mezi výběžky Provensálských Alp. Na dolním toku vtéká do Rhonské nížiny. Po řece Saone je druhým největším přítokem řeky Rhony, do níž ústí několik kilometrů jižně od Avignonu.

Hlavním zdroje vody je v horní části toku tající sníh, v nižších polohách pak dešťové srážky. Po celé jaro až zhruba do června dochází na jejím toku k divokým povodním, kdy hladina stoupá o 4 až 7 metrů.

V 19. století byly na toku Durance vybudovány přehradní nádrže a řeka začala být využívána jako zdroj pitné vody pro Marseille. Tok řeky pohání několik vodních elektráren, plaví se po ní dřevo a jejich vod je využíváno k zavlažování.
Údolím prochází historicky významná komunikační cesta. Řeka protéká městy Briancon, Sisteron, Manosque, Cavaillon, Avignon.

Text a foto: Radek DAVID

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

sex stories in telugu xmast bunny get anal creampie as a gift.