https://fapfapfaphub.com/ hot latina fucks random dick.
Vstavač bledý. Foto: Radek David

Československé orchideje: Vstavač bledý (Orchis pallens L.)

Měsíc duben se nezadržitelně blíží do své poloviny, kdy nastává „sezóna“ pro milovníky divoce rostoucích orchidejí v naší přírodě. Již ve druhé polovině tohoto měsíce začínají vykvétat první tři druhy: prstnatec bezový, rudohlávek (vstavač) kukačka a vstavač bledý, který si dnes představíme.

Vstavač bledý vás zaujme na první pohled krásnou světle žlutou barvou květů a celkovou podsaditostí celé rostliny. Je jediným zástupcem druhu vstavač, jež nevytváří žádné jiné barevné mutace, které jsou u ostatních druhů poměrně časté.

Vstavač bledý, bohatá populace v Přírodní památce Stráň na západním svahu hory Hostýn (Hostýnské vrchy). Kromě vstavače bledého poskytuje tento biotop karpatských luk a pastvin na flyšovém podkladu domov mnoha dalším druhům orchidejí: vstavač mužský znamenaný, rudohlávek kukačka, prstnatec bezový, prstnatec májový, pětiprstka žežulník, kruštík růžkatý, vemeník dvoulistý, okrotice bílá a jiným. Foto: 8.5.2021

Vstavač bledý

Vstavač bledý, PP Stráň

Vstavač bledý (Orchis pallens L.), Syn.: Androrchis pallens (L.) Tyteca et Klein, Orchis sulphurea Sims.
Slovensky: vstavač bledý

Jak jsem již uvedl, je jediným vstavačem, který nevytváří žádné barevné mutace. V současné době jeho existenci nejvíce ohrožují pokračující procesy zarůstání lokalit s jeho výskytem dřevinami nebo agresivními bylinami (sukcese).

Pravděpodobně negativní vliv mají imise, a to na houbovou složku mykorhizy, na níž je podzemní část rostliny závislá.

Stručný popis rostliny

Detail květenství, Strakonicko

Vytrvalá vzpřímená rostlina vysoká 15-35 (někdy i 40) cm. Světle zelená lodyha je oblá a tuhá, na bázi hnědavě šupinatá. Podlouhle obvejčité, masité listy mají světle zelenou barvu a bývají 6-12 cm dlouhé a 1,5-4 cm široké.

Řídké až středně husté květenství, zpočátku vejčité, později válcovité má délku 4-10 cm. Plodem jsou oválné zelené tobolky. Hlavní období kvetení je od půlky dubna do poloviny května.

Výskyt a ekologie

Biotop vstavače bledého představují především světlé lesy, lesní okraje, méně pak pastviny a louky. Roste na čerstvých převážně vápnitých půdách od pahorkatin do podhůří.

Na území Čech je extrémně vzácný, doložené nálezy pochází pouze ze dvou lokalit; na Strakonicku a v Podkrkonoší, kde se rostliny počítají na prstech rukou. Podstatně hojněji se vyskytuje na Moravě (Beskydy, Bílé Karpaty, Vsetínsko, Chřiby, Hostýnské vrchy, Javorníky a další.). Častý je také výskyt na Slovensku.

Ochrana

V České republice je vstavač bledý chráněn zákonem jako kriticky ohrožený druh. Jako všechny orchideje podléhá také pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES(1).

Vstavač bledý na mikrolokalitě se statutem "přírodní památky" na Strakonicku. Lokalita je oplocená a roste na ní přibližně 50 rostlin, z nichž jen velice malé množství vykvétá. Foto: 26.4.2020

Zajímavosti

Latinský název sestává ze slova „orchis“ (pro všechny rostliny druhu vstavač), což v překladu znamená „varle“. Je odvozen podle tvaru podzemní kořenové části rostlin, jež mají podobu mužských varlat. Vysvětlení tohoto jevu má své kořeny již v řecké mytologii.

Orchis byl synem Satyra a Nymfy. Při jedné slavnosti připravil o panenství dívku z Dionýsovy (syn boha Dia a jeho milenky Semely) družiny, a za to byl zabit a rozsekán na kusy.  Prosbám Orchisova otce, aby byl synovi navrácen život, vyhověl Dionýsos jen z části. Z varlat Orcha vyrostla orchidej.

Slovo „pallens“ znamená bledý, žlutavý.

Text a foto: Radek DAVID

Poznámky

1) CITESúmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, známá též jako „Washingtonská úmluva“. Je jednou z nejdůležitějších dohod chránících živočichy a rostliny na mezinárodní úrovni. Je v platnosti od července 1975.

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

sex stories in telugu xmast bunny get anal creampie as a gift.