https://fapfapfaphub.com/ hot latina fucks random dick.
Kandík psí zub. Foto: Radek David

Kandík psí zub: Kvetoucí jarní klenot od Sázavy

Nemusíte ji ani vidět, aby vás tato květina zaujala. Když jsem před mnoha lety uslyšel (nebo četl) poprvé název – „kandík psí zub“, první, nad čím jsem zapřemýšlel, byl její původ. Jméno jedné z našich nejvzácnějších květin mě v duchu zavedlo kdesi do dalekých prérií, po kterých se prohání Indiáni.

Až o mnoho let později, kdy jsem ji poprvé spatřil v nějakém atlase, se z textu dočítám, že důvod k tomuto svéráznému pojmenování zavdala cibulka, tvarem podobným psímu špičáku.

Kandík psí zub

Kandík psí zub (Erythronium dens – Canis) je rostlina z čeledi liliovitých, tedy drobná lilie o výšce nepřesahující 20 cm. Stejně jako jeho větší příbuzné i kandík se vyznačuje krásou a nápadností svého květu, jež barvou (fialově růžová, zřídka bílá) i tvarem připomíná květ bramboříku.
Velice nápadné jsou také listy. Kvetoucí rostlina má dva tuhé, kožovité listy tmavozelené barvy, hustě skvrnité. U nekvetoucí rostliny vyrůstá pouze list jeden. Již zmíněná cibulka je uložena hluboko v zemi.

Kvete časně zjara, zpravidla během a po období květu sněženek a bledulí, často společně s ve stejnou dobu vykvétajícími podléškami (jaterníky), které vyhledávají stejný biotop. Ideální dobou květu je prý třetí březnový týden což mohu potvrdit.

Záhadný původ ojedinělého výskytu v Čechách

Řeka Sázava a vpravo kopec Medník

Kandík psí zub je jediným zástupcem rodu kandíků v Evropě. Areál jeho původního rozšíření tvoří jižní Evropa, jižní Francie, Španělsko, Itálie a výskyt pokračuje přes jižní Slovensko (Slovenský kras a Muráňská planina), Maďarsko, Sedmihradsko a Balkán na Kavkaz a dále na Altaj a do Japonska. V oblasti jižní Evropy je kandík velice hojný; na Balkáně a Jadranu je dokonce běžnou hájovou rostlinou.

U nás je to s jeho výskytem horší. V současné době roste v České republice na jediném místě, kde byl objeven v roce 1828. Právě tento ojedinělý výskyt je důvodem letitých dohadů o tom, zda je lokalita na kopci Medník původní, nebo tu byl kandík zavlečen. Většina odborníků se přiklání ke druhé variantě a jeho vysázení připisuje mnichům ze Strahovského kláštera, kteří byli majiteli zdejšího území.

Biotop na Medníku

Dalším důvodem, který potvrzuje spíše variantu středověké výsadby, je nepůvodní terén, ve kterém roste. Jedná se o místo s výskytem četných jam po středověké těžbě zlata na Medníku, stejně tak okolní les je sekundárně zarostlý buky a v menší míře habry a duby.

Ještě začátkem 20. století roste kandík na obou Mednících (dříve se dělily na Velký a Malý) v počtu mnoha tisíců jedinců. Díky výsadbě smrkové monokultury z horních partií kopce zcela ustupuje a jeho dnešní naleziště se redukuje pouze na území svahové terasy nad řekou Sázavou.

Kandík psí zub.

Zákonná ochrana

Volně se pohybující návštěvníci rezervace

Kandík psí zub je zákonem chráněný v kategorii kriticky ohrožených druhů. Díky své ojedinělosti výskytu je mu věnována velká (až nezdravá) pozornost. V době květu lokalitu na Medníku navštěvují tisíce turistů (organizují se celé zájezdy), co samozřejmě nepřispívá dobré kondici rostliny.

Mladé rostlinky

Není divu, že omezení či zredukování návštěvnosti je předmětem letitých diskuzí a sporů. Osobně se klaním k částečnému omezení vstupu na plochu, kde kandík roste. Jedná se o velice krásnou, atraktivní rostlinu a ojedinělou lokalitu; byla by škoda ji před lidmi uzavřít.

Myslím si ale, že k pokochání se z její krásy není nutné, aby tisíce lidí volně pobíhaly, často nešetrně, po celé ploše. Stačilo by pohyb návštěvníků zredukovat do vymezeného prostoru a na ostatní místa vstup zakázat.

Kandík v heraldice, na známkách i v písních

Kvete v v období květu jaterníků podléšek

Kandík psí zub je tako součástí obecního znaku obce Hradištko pod Medníkem. Přímo v místní části Pikovice začíná naučná stezka Medník, jejíž část prochází lokalitou s kandíky. Rostlina se objevila také na poštovní známce (12. března 1997) v emisi Ochrana přírody, Chráněná květena.

Kandíku byl věnován také díl pořadu České televize – Živé srdce Evropy (18. dubna 2008). V roce 2015 byla v rámci sběratelské série Ohrožená příroda vydána stříbrná mince „Kandík psí zub“. Rostlině je věnována i stejnojmenná píseň bratrů Jana a Františka Nedvědových, kteří v nedalekých Lukách pod Medníkem trávili dětství.

Národní přírodní památka Medník

NPP Medník

Rozkládá se na severovýchodním svahu stejnojmenného kopce (416 m n. m.) asi 5 km jihovýchodně od městečka na soutoku Vltavy a Sázavy – Davle. Leží na katastru obce Hradištko pod Medníkem, místní část Pikovice, a je součástí Přírodního parku Střed Čech. Rezervace byla vyhlášena již v roce 1933 (31. 12.) na výměře 19 hektarů.

Důvodem ochrany jsou zdejší habrové doubravy a bučiny na svazích Medníku, s výskytem této kriticky ohrožené rostliny. Místo, kde kandík roste, má název „V Jámách“, podle četných zbytků (jam) po středověké těžbě zlata. Jedná se o severovýchodní až východní svah Malého Medníku nad řekou Sázavou.

Území je přístupné po naučné stezce Medník a pohyb je zde omezen pouze na značené cesty.

Text a foto: Radek DAVID

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

sex stories in telugu xmast bunny get anal creampie as a gift.