https://fapfapfaphub.com/ hot latina fucks random dick.
Rudohlávek kukačka. Foto: Radek David

Československé orchideje: Rudohlávek kukačka (Anacamptis morio)

V minulosti byl nejhojnější divokou orchidejí, zároveň patřil také mezi nejčastěji se vyskytující druh květeny našich luk. Pak nastalo období velkoplošného obhospodařování krajiny, jež neminulo ani lokality s jeho výskytem. Ještě donedávna byl všeobecně známý jako vstavač kukačka.

Jako mnoho jiných druhů kdysi běžné květeny doplatil i rudohlávek kukačka na lidskou bezohlednost. Prudký pokles stavu této byliny má příčiny ve změnách obhospodařování krajiny v místech jeho výskytu. Odklon od tradičních způsobů hospodaření (intenzifikace zemědělství) a používání průmyslových hnojiv jej téměř vyhubilo.

Jedna z nejbohatších populací rudohlávka kukačky je chráněna statutem přírodní památky na Horažďovicku. Foto: 7.5.2016

Rudohlávek (vstavač) kukačka

Rudohlávek kukačka (Pošumaví)

Rudohlávek kukačka (Anacamptis morio, L., Syn.: Orchis morio L.)
Slovensky: černohlav obyčajný, vstavač obyčajný
Další česká jména: vstavač kukačka, v. obecný, muďatka, žežhulka

Stručný popis rostliny

Na mnoha místech vytvářel tento druh orchideje celé louky. Necitlivé zásahy do krajiny většinu těchto míst doslova vymazaly z botanických map. Stal se extrémně vzácným. V České republice rudohlávek kukačka vymizel z 60 až 90% lokalit a jeho úbytek vedl k nutnosti přísné zákonné ochrany.

Rudohlávek kukačka (Pošumaví)

Rudohlávek kukačka je vytrvalá bylina o výšce 8 až 40 centimetrů se sivozelenými 14 centimetrů dlouhými, pochvovitými listy. Květenství vytváří až 13 centimetrů dlouhý hrozen s tmavě až světle nachovými (vzácně bílými) květy s typicky „proužkatou“ přilbicí. Plodem je tobolka.

U nás se vyskytuje poddruh Anacamptis morio subsp. morio, který je mnohotvarý a variabilní, vytvářející mnoho forem. Ty se odlišují barvou květu (nachová, růžová, bílá a kombinace obou barev), tvarem a velikostí pysku i výškou rostliny.

Výskyt a ekologie

Rudohlávek kukačka, vzácná bílá forma (Pošumaví)

V Čechách se vyskytuje na několika lokalitách zejména v podhůří Šumavy, na Moravě v Podyjí a jižní části Bílých Karpat. Na Slovensku se jej nalázáme roztroušeně na celém území. Roste na slunných, středně vlhkých až suchých nehnojených loukách a křovinatých stráních. Kvete od května do června.

Ochrana

V České republice je druh zákonem chráněný v kategorii silně ohrožených rostlin, na Červeném seznamu jako kriticky ohrožený druh. Jako všechny orchideje podléhá ochraně mezinárodní úmluvy CITES1. Na Slovensku je rovněž chráněný zákonem jako potencionálně zranitelný druh.

Zajímavosti

Další z barevných variant (Pošumaví)

Po dlouhou dobu byl rudohlávek kukačka známý pod názvem vstavač kukačka. Nejnovější výzkumy však zjistily, že geneticky vykazuje mnohem více společných znaků s rodem rudohlávek. Nedávno byl proto přejmenován.

Část latinského názvu „morio“ lze přeložit jako „šašek“ nebo „blázen“. Důvod tomuto pojmenování zavdala přilbice květů podobná šaškovské čepici.

Na Blízkém východě se z hlíz rudohlávka kukačky vyrábí nápoj „salep“, který má údajně afrodiziakální účinky. Hlízy totiž mají tvar mužských varlat a podle středověkých nesmyslných představ má mít tato skutečnost vliv na mužskou potenci. Ročně tomuto absurdnímu šílenství podlehnou tisíce rostlin. Podobně smutný osud sdílí i další orchidej – vstavač mužský.

Text a foto: Radek DAVID

Poznámky

1) CITESúmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, známá též jako „Washingtonská úmluva“. Je jednou z nejdůležitějších dohod chránících živočichy a rostliny na mezinárodní úrovni. Je v platnosti od července 1975.

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

sex stories in telugu xmast bunny get anal creampie as a gift.