https://fapfapfaphub.com/ hot latina fucks random dick.
Archeoskanzen Havránok. Foto: Radek David

Archeoskanzen Havránok (Liptov, Slovensko)

Na nenápadném a částečně zalesněném jihovýchodním úpatí vrchu Úložisko (742 m n. m.) se na vyvýšenině Havránok rozprostíralo keltské hradiště z doby laténské (1. století před n. l.) s druidskou svatyní. Je spojováno s keltským kmenem Kotinů, kteří tvořili podstatnou část archeologické púchovské kultury.

Pod hradištěm stávala obec Liptovská Mara, podle které dostala název i přehrada, jíž byla osada během výstavby v letech 1965 až 1975 postupně zatopena. Původní věž zbouraného raně – gotického kostela Panny Márie (na raně – románských základech z počátku 12. století), výrazně se tyčící na břehu přehrady, je jedinou viditelnou vzpomínkou na zaniklou obec. Kopie kostela se zachráněnými cennými částmi a inventářem z původního, stojí v Múzeu liptovskej dediny v nedaleké Pribylině.

Sídelní stavby s hrnčířskou dílnou a hospodářskými objekty.

Archeoskanzen vznikl díky uplatnění metody tzv. experimentální archeologie, kdy nedochází pouze k odkrytí, průzkumu a zakonzervování lokality, ale také k rekonstrukcím objektů na jejich původním místě a výstavbě replik.

Skanzen Havránok je tak prvním archeologickým parkem pod širým nebem na Slovensku, navíc postaveným na skutečném hradišti a původních základech. Nejedná se tedy o dnes módní „umělý“ archeopark, vybudovaný na „zelené louce“ pouze za účelem zvýšení návštěvnosti lokality.

Historie a výzkum hradiště

Obydlí u vstupních bran.

Dlouholetý průzkum hradiště prováděl Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre pod vedením dr. Karola Piety. Během něj byly odhaleny základy opevnění, pozůstatky staveb i výrobních zařízení (hrnčířské pece). Byla odkryta také obětní šachta s oltářem i kamenné cesty se sloupořadím.

Výzkum dále ukázal, že ve 12. až 15. století zde stála slovanská osada, dřevěný zeměpanský hrádek s obytnou věží, opevněný příkopem. Později tu byl vybudován i zděný kostelík.

Celý komplex byl v roce 1967 vyhlášen národní kulturní památkou. Rekonstruované stavby, obětiště i nalezené předměty se staly součástí archeologického muzea v přírodě (skanzenu) Havránok. Hradiště je považováno za jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit na Slovensku. Na území Liptovské kotliny stávalo ještě několik řemeslnicko – rolnických osad.

Procházka hradištěm

Svatyně.

Při vstupu do parku dostanete základní informace (jak od průvodce, tak z infocedulí). Záhy přicházíte k souboru sídelních staveb s hrnčířskou dílnou a hospodářskými objekty. Dále následuje nejvýznamnější objekt celého areálu – svatyně.

Svatyně se nachází na východní terase hradiště. Původní severní část kamenné dlažby s obětní šachtou byla zasypána a vznikla dochovaná nová obětní šachta s jižní kamennou dlažbou. Kamenné dlažby byly lemovány dřevěným sloupořadím s obětními ohništi.

V šachtách byly nalezeny pozůstatky lidských obětí, které dokazují rituály spojené s obětováním lidí; také zvířat, šperků a potravin.

Obětní místo, dřevěné sloupořadí.

Za svatyní pokračuje část s několikanásobným opevněním a vstupními branami, na vrcholu Havránok pak stojí dřevěný hrádek s opevněním z 12. až 16. století (pěkné výhledy). Jednotlivé objekty jsou opatřeny informačními cedulemi s podrobným popisem místa.

Součástí archeologického parku je i vzpomínaná věž kostela Panny Márie. V přízemí kostela je dnes sezónní bufet (červenec, srpen), přes který se prochází do prvního poschodí, kde je instalovaná expozice zaměřená na dějiny regionu a přehradou zatopených vesnic. Vstupné 0,50 euro. Kopie kostela, s mnohými původními artefakty, je přístupná v rámci prohlídky pribylinského skanzenu.

Věž dřevěného hrádku na vrcholu Havránok s výhledem na vodní nádrž Bešeňová. Nalevo v oblacích se ukrývá část hřebene Nízkych Tatier, v pozadí navazující na pohoří Veľkej Fatry.

Dostupnost archeoparku Havránok

Věž a obvodové zdivo kostela Panny Márie v Liptovskej Mare.

Bývalá osada Liptovská Mara, jako výchozí místo do skanzenu, leží nedaleko přehradní hráze asi 2 kilometry jižně od obce Bobrovník (autobus). Parkoviště pro motorová vozidla je při křižovatce příjezdové silnice od Bobrovníka a cesty ke skanzenu, nedaleko dobře viditelné věže kostela Panny Márie. Přijedete-li včas, je možné zaparkovat i v blízkosti věže.

Z parkovišť se již vydáme pouze pěšky po červeně a zeleně značené stezce k vstupnímu místu do areálu (necelých 500 metrů). Základní vstupné do muzea je 2 eura pro dospělého, zlevněné činí jedno euro. Místo není dostupné (vhodné) pro vozíčkáře.

Text a foto: Radek DAVID

Výhled na sídelní obydlí a věž kostela Panny Márie na břehu Liptovské Mary. Oblačnost skrývá nalevo Západné Tatry a vpravo Nízke Tatry.
Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

sex stories in telugu xmast bunny get anal creampie as a gift.