https://fapfapfaphub.com/ hot latina fucks random dick.
Kosatec nízký. Foto: Radek David

Kosatec nízký: Vzácný krasavec z Pálavy

Máme po Velikonocích, sedíme doma na vynuceném „protikoronavirovém“ volnu a vzpomínáme na dobu před rokem, kdy jsme právě v období velikonočním tak trochu cestovali po Moravě a zajeli kousek na Slovensko (hrad Branč a Čachtice). Hned první den jsme si prošli kus Pavlovských vrchů (Pálavu), jejichž svahy byly právě v tu dobu vyzdobené hlaváčky jarními a kosatci nízkými.

Kosatec nízký je svým výskytem na území České republiky podstatně vzácnější, a tak mu dám v popisu přednost před neméně krásným hlaváčkem, o něm zase někdy jindy. V Čechách se s kosatcem nízkým můžeme velice vzácně setkat pouze v Českém středohoří (pravděpodobně uměle vysazen), více lokalit s původním výskytem najdeme jen na jihu Moravy.

Kosatec nízký na svazích pod hradem Děvičky. Foto: 22.4.2021

Vydejme se do jedné z nich – na Pálavu. Souvislejší porosty kosatce nízkého zde nacházíme na jihovýchodních svazích pod hradem Děvičky (Dívčí hrady) a pod horou Děvín. V menším množství se objevuje roztroušeně. Pojďme si tedy tuto krásnou bylinu představit.

Kosatec nízký

Kosatec nízký, vzácná bílá forma.

Kosatec nízký (Iris pumila L.)
Slovensky: kosatík nízky, kosatec nízky

Kosatec nízký patří také mezi oblíbenou zahradní rostlinu – skalničku. Nejedná se samozřejmě o botanický druh, nýbrž o kultivary, vyšlechtěné pro tento způsob pěstování.

Stručný popis rostliny

Lodyha, vysoká 1 až 5 (max.) centimetrů nese obvykle jeden velký květ, nejčastěji modrofialové barvy. Nepatrně později vykvétají méně časté žlutě zbarvené květy. Velmi vzácné jsou bílé formy. Variabilita základních odstínů je poměrně značná. Květ v detailu působí exotickou krásou. Přízemní listy jsou až 15 centimetrů dlouhé, šedozelené. Kvete od dubna do května. Plodem je tobolka.

Výskyt a ekologie

Bohaté porosty v různých barevných formách na svahu pod hradem Děvičky.

Jak už jsem uvedl, v Čechách roste velice vzácně na území Českého středohoří, a s největší pravděpodobností se jedná o uměle vysázené lokality. Častější a přirozený výskyt je mapován na jižní Moravě, přičemž severní hranice výskytu dosahuje k Brnu a k Prostějovu.

Na Slovensku je mapováno několik lokalit na jihu: okolí Bratislavy (Devínska Kobyla), Nitry (Zoborská lesostep), Gemer a jiné. Druh vyžaduje slunné a suché lokality v podobě skalních stepí, kamenitých a písčitých pahorků.

Ochrana

V České republice i na Slovensku se jedná o zákonem chráněný druh, a to v kategorii silně ohrožených (ČR) a zranitelných (SR). Kosatec nízký je zákonem chráněn také v Maďarsku, ve Slovinsku i v Rusku.

Text a foto: Radek DAVID

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

sex stories in telugu xmast bunny get anal creampie as a gift.